Məmmədova Gövhər Baloğlan

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT: 
1976-cı il Bakı şəhəri. 1983-1993-cı illər orta məktəb. 2000-2006-cı illər ali məktəb – Sankt- Peterburq Xarici İqtisadi Əlaqələr İqtisadiyyat və hüquq İnstitutu, 1994-cü ildən Magistratura və Doktorantura şöbəsində iş icraçısı vəzifəsində çalışır
 

Digər əməkdaşlar

Məmmədova Afət
İsmayılova Günel
Əhmədzadə Gülmirə
Osmanova Təhminə
Rüstəmli Nərmin
Əhmədova Leyli