Bakı Dövlət Universiteti  2024-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul elan edir

Bakı Dövlət Universiteti

2024-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul ELAN edir

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

İxtisasın şifri

Elm sahələri və ixtisaslar

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə

Doktorantura

Dissertantura

Cəmi

Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla

Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli
 əsaslarla*

o cümlədən

əyani

qiyabi

1

2

3

4

5

6

1202.01

Analiz və funksional analiz

2

1

1

 

1203.01

Kompüter elmləri

4

2

2

 

1207.01

Əməliyyatlar tədqiqi

 

 

 

1

1208.01

Ehtimal nəzəriyyəsi

 

 

 

1

1210.01

Topologiya

1

1

 

 

1211.01

Diferensial tənliklər

2

1

1

 

1214.01

Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

2

1

1

 

2108.01

Astrofizika və ulduz astronomiyası

1

 

1

 

2206.01

Molekulyar fizika

1

1

 

 

2212.01

Nəzəri fizika

1

 

1

 

2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

2

1

1

 

2222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

2

1

1

 

2301.01

Analitik kimya

1

 

1

1

2303.01

Qeyri-üzvi kimya

1

1

 

1

2306.01

Üzvi kimya

1

 

1

 

2307.01

Fiziki kimya

1

 

1

 

2314.01

Neft kimyası

1

 

1

 

2391.01

Ekoloji kimya

1

 

1

1

2401.01

Zoologiya

1

 

1

 

2406.01

Biofizika

1

 

1

 

2406.02

Biokimya

1

 

1

 

2409.01

Genetika

1

1

 

 

2414.01

Mikrobiologiya

1

 

1

1

2417.01

Botanika

1

1

 

 

2422.01

Biotexnologiya (o cümlədən bionanotexnologiyalar)

2

1

1

1

2426.01

Ekologiya

3

1

2

1

2504.01

Geodeziya

1

 

1

 

2507.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

1

 

1

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

1

1

 

 

2512.01

Ümumi və regional geologiya

1

 

1

 

2515.01

Petrologiya, vulkonologiya

1

 

1

 

2520.01

Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya

1

 

1

 

2529.01

Xəritəşünaslıq, geinformatika

1

 

1

 

3138.01

Aqrokimya

2

1

1

1

3312.01

Materiallar texnologiyası

1

 

1

 

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

1

1

 

 

3356.01

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiya-şünaslıq və kitabşünaslıq

1

 

1

 

5101.01

Mədəni antropologiya

1

 

1

1

5102.01

Etnoqrafiya və etnologiya

1

1

 

 

5301.01

Daxili fiskal siyasət və dövlət
maliyyəsi

1

 

1

1

5302.01

Ekonometriya-iqtisadi statistika

2

1

1

1

5303.01

Mühasibat uçotu

1

 

1

1

5304.01

İqtisadi fəaliyyət növləri

1

1

 

1

5306.01

Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı

1

 

1

1

5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

1

 

1

1

5310.01

Dünya iqtisadiyyatı 

1

1

 

 

5311.01

Müəssisələrin təşkili və idarə olunması

2

1

1

1

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

1

 

1

1

5401.01

İqtisadi coğrafiya

1

 

1

 

5402.01

Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası

1

1

 

 

5406.01

Hidrologiya

1

 

1

 

5407.01

Okeanologiya

1

1

 

 

5408.01

Fiziki coğrafiya  və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

1

1

 

 

5409.01

Geomorfologiya

1

 

1

 

5411.01

Meteorologiya

1

1

 

 

5502.01

Ümumi tarix

1

1

 

1

5503.01

Ölkələr tarixi

1

 

1

1

5503.02

Vətən tarixi

2

1

1

1

5507.01

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

2

1

1

1

5508.01

Tarixi coğrafiya

1

1

 

1

5509.01

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

1

1

 

1

5603.01

Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

3

1

2

 

5606.01

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi

1

 

1

 

5607.01

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

1

 

1

 

5608.01

Mülki hüquq: sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

4

2

2

 

5609.01

Əmək hüququ, sosial təminat hüququ

4

1

3 (NDU üçün 1 məqsədli yer)

 

5610.01

Təbii ehtiyatlar hüquqi; aqrar hüquq; ekologiya hüququ

2

1

1

 

5611.01

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

2

1

1

1

5612.01

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

2

1

1

1

5614.01

İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ

4

1

3

 

5615.01

Mülki proses

2

1

1

 

5704.01

Dil nəzəriyyəsi

1

1

 

 

5706.01

Azərbaycan dili

1

 

1

 

5710.01

Türk dilləri

1

 

1

 

5713.01

Sami dilləri

1

 

1

 

5714.01

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik

1

1

 

1

5715.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi tənqid və təhlil

1

 

1

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

1

1

 

 

5717.01

Türk xalqları ədəbiyyatı

1

 

1

 

5718.01

Dünya ədəbiyyatı (fars, ingilis)

1

 

1

 

5719.01

Folklorşünaslıq

1

 

1

 

5720.01

Jurnalistika

2

 

2

 

5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

1

 

1

1

5802.01

Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

1

1

 

1

5804.01

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

1

 

1

1

5805.01

Korreksiya pedaqoikası

1

1

 

 

5901.01

Beynəlxalq münasibətlər

5

2

3 (BMU üçün 1 məqsədli yer)

1

5904.01

Siyasi institutlar və sistemlər

2

1

1

1

5908.01

Siyasi nəzəriyyə

1

1

 

1

6104.01

Pedaqoji psixologiya

1

 

1

1

6105.01

Psixologiyada qiymətləndirmə və ölçmə

 

 

 

1

6107.01

Ümumi psixologiya

 

 

 

1

6108.01

Geriatrik psixologiya

1

1

 

1

6111.01

Şəxsiyyətin psixologiyası

1

1

 

 

6114.01

Sosial psixologiya

1

 

1

1

6116.01

Klinik (tibbi) psixologiya

 

 

 

1

6310.01

Sosial problemlər

1

1

 

 

6312.01

Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi

1

 

1

 

6313.01

Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər

1

 

1

 

6314.01

Sosial iş

2

1

1

 

7210.01

Fəlsəfə tarixi

1

 

1

 

 

Cəmi

134

53

81

39

 

Qeyd: *–Dissertant hazırlığı üzrə adambaşına maliyyələşmə nəzərdə tutulmadığı üçün dissertanturada hazırlıq ali təhsil müəssisələrinin öz əməkdaşları üçün həmin müəssisənin hesabına, digər şəxslər üçün isə ödənişli olacaq

ELMLƏR DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ

 

İxtisasın şifri

Elm sahələri və ixtisaslar

Elmlər doktoru proqramı üzrə

Doktorantura

Dissertantura

Cəmi

Dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla

Ali təhsil müəssisəsinin büdcəsi hesabına və ödənişli
 əsaslarla*

o cümlədən

əyani

qiyabi

1

2

3

4

5

6

1203.01

Kompüter elmləri

1

 

1

 

1206.01

Ədədi analiz

1

 

1

 

1211.01

Diferensial tənliklər

1

 

1

 

1214.01

Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

1

 

1

 

2206.01

Molekulyar fizika

 

 

 

1

2211.01

Bərk cismlər fizikası

 

 

 

1

2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

1

 

1

 

2222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

1

1

 

 

2303.01

Qeyri-üzvi kimya

1

 

1

 

2317.01

Nanokimya və nanomateriallar

1

 

1

 

2414.01

Mikrobiologiya

 

 

 

1

3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

1

 

1

 

5402.01

Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası

 

 

 

1

5603.01

Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

1

 

1

1

5609.01

Əmək hüququ, sosial təminat hüququ

1

 

1

1

5611.01

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

 

 

 

1

5612.01

Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

1

 

1

 

5615.01

Mülki proses

1

1

 

1

5710.01

Türk dilləri

1

 

1

1

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

1

 

1

 

5720.01

Jurnalistika

2

 

2 (NDU üçün 1 məqsədli yer)

 

5801.01

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

1

 

1

 

5804.01

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

1

 

1

1

6105.01

Psixologiyada qiymətləndirmə və ölçmə

1

 

1

 

7210.01

Fəlsəfə tarixi

1

 

1

1

7214.01

Dinin tarixi və fəlsəfəsi

 

 

 

1

 

Cəmi

21

2

19

12

 

Doktoranturaya (dissertanturaya) sənədlərin qəbulu 16.04.2024-15.05.2024-ci il tarixlə­rində “Təhsil Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi” (TMİS) vasitəsilə elektron qaydada həyata keçiriləcəkdir. Sənəd təqdim etmək istəyən şəxslər  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin portal.edu.az saytında qeydiyyatdan keçməli, elmi rəhbərin rəyi və digər tələb olunan sənədlər imtahanlara buraxılma haqqında qərarın qəbul edilməsi üçün Doktoranturaya Qəbul Komissiyasına (Doktorantura şöbəsinə) 15 may 2024-cü il tarixinədək təqdim edilməlidir. (BDU, Yeni bina, 210)

https://xalqqazeti.az/uploads/pdf-files/76861/xalqqazeti-16.04.2024.pdf 

Qəbul qaydaları haqqında ətraflı məlumatı Bakı Dövlət Universitetinn Doktorantura şöbəsindən və rəsmi internet səhifəsindən (www.bsu.edu.az, http://md.bsu.edu.az) əldə etmək olar. Telefon: +99412 539-64-58.

 

Digər elanlar

BDU-nun doktorant və dissertantları Gənclər Fondunun qrant müsabiqəsinin qalibi olublar

Bakı Dövlət Universiteti  2024-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul prosesi üçün təlimat və tələb olunan sənədlər

Bakı Dövlət Universitetinin bir qisim doktorant və dissertantlarının növbəti attestasiyası keçiriləcəkdir.

Növbəti fəlsəfə doktoru imtahanları

BDU -da "İlin gənc alimi" müsabiqəsi

Bakı Dövlət Universitetinin Doktorant və dissertantlarının növbəti attestasiyası keçirilir

22 dekabr 2023 -cü il tarixində İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahanlarında iştirak edəcək doktorant və dissertantların siyahısı

Doktorantlarımızın uğurları

15 dekabr 2023 -cü il tarixində İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahanlarında iştirak edəcək doktorant və dissertantların siyahısı

15 noyabr 2023 -cü il tarixində İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahanlarında iştirak edəcək doktorant və dissertantların siyahısı

İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahan verəcək doktorant və dissertantların siyahısı (07 noyabr 2023) 

Əyani təhsil alan doktorantların nəzərinə

2023-cü il  noyabr -dekabr aylarında ixtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir

 

Bakı Dövlət Universiteti 2023- cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul nəticələri

2023-cü il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə “Fəlsəfə” fənnindən qəbul imtahanında iştirak edərək müvəffəq qiymət almış və ixtisas üzrə qəbul imtahanına buraxılan iddiaçıların siyahısı, ixtisas üzrə qəbul imtahanının keçiriləcəyi yer, tarix və imtahanın başlanma vaxtı 

05-06 SENTYABR 2023-CÜ İL TARİXLƏRİNDƏ FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANI KEÇİRİLƏCƏK

2023-cü il üçün Fəlsəfə fənnindən doktoranturaya qəbul imtahanında iştirak edəcək namizədlərin nəzərinə

“GƏNCLƏRDƏ DEPRESSİYANIN YARANMASI SƏBƏBLƏRİ VƏ ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI” MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLƏCƏK

2023-cü il 14 iyun tarixində ixtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur

 

2023-cü il 24 may tarixində “2019-2023 Dövlət Proqramı”nın iştirakçısı Sadıxzadə Əbülfəz Əli oğlunun onlayn seminarı keçiriləcək

DİM iddiaçıların xarici dil üzrə, həmçinin əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçıların Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmələri üçün qeydiyyat elan edir

2023-CÜ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL OLMAQ İSTƏYƏN İDDİAÇILAR ÜÇÜN FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN PROQRAM VƏ SUALLAR

2023-cü il 04 iyul tarixində Jurnalistika fakültəsində Respublika elmi-praktik konfransı keçiriləcək

2023-cü il 11 aprel tarixində doktorant Orxan Güləhmədovun elmi seminarı keçiriləcək

2023-cü il 06 aprel tarixində BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərviz Kazimi elmi seminarda məruzə edəcəkdir

Bakı Dövlət Universiteti 2023-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul elan edir

2023-cü il 10 aprel tarixində ixtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru imtahanı keçiriləcək

04 aprel 2023-cü il tarixində Fizika fakültəsində elmi seminar keçiriləcək

2023-cü il 14 mart tarixində Elmi Kitabxananın təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumunun (Az.KİK) yaranmasının 20 illiyinə həsr olunmuş “ELEKTRON İNFORMASİYA RESURSLARINA ƏLÇATANLIĞIN TƏMİN OLUNMASI” mövzusunda seminar-treyninq keçiriləcək

2023-cü il 13 mart tarixində keçiriləcək elmi seminarlar