Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya qəbul müsahibəsi üçün İnformatika fənninin sualları

 

1. İnformatika fənni haqqında əsas anlayışlar

2. İnformasiya anlayışı, onun formaları, təsvir üsulları

3. İnformasiya anlayışının xassələri, informasiyanın kəmiyyət ölçüsü

4. EHM-lərin yaranma tarixi və nəsilləri

5. Fərdi kompüterin quruluşu, əsas qurğuları və onların təyinatı

6. Fərdi kompüterin periferik (əlavə) qurğuları və onların təyinatı

7. Alqoritm anlayışı, xassələri, alqoritmin növləri, təsvir üsulları

8. Kompüterdə məsələlərin həlli mərhələləri və onların təsviri

9. Say sistemi haqqında əsas anlayışlar

10. Bir say sistemindən digər say sisteminə keçid

11. Kompüterin proqram təminatının növləri və təyinatı

12. Sistem proqram təminatı və onun əsas hissələri və vəzifələri

13. Tətbiqi proqram təminatı  və onun əsas hissələri və vəzifələri

14. Əməliyyat sistemlərinin növləri, funksiyaları

15. Əməliyyat sistemlərinin müxtəlif parametrlərə görə təsnifatı

16. Windows əməliyyat sisteminin təyinatı və xüsusiyyətləri

17. Windows əməliyyat sisteminin standart proqramları haqqında ümumi məlumat və təyinatları

18. Windows əməliyyat sisteminin işçi stolu və onun əsas elementləri, vəzifələri

19. Windows əməliyyat sistemində pəncərənin quruluşu və növləri

20. Windows əməliyyat sistemində Start menyusunun strukturu və istifadəsi

21. Windows əməliyyat sistemində standart qovluqlar (Computer, Recycle Bin, Network) və onların təyinatları

22. Windows əməliyyat sistemində Tapşırıqlar paneli və onun strukturu

23. Windows əməliyyat sistemində idarəetmə paneli (Control Panel) və onun funksiyaları

24. Daxili və xarici yaddaş qurğuları, onların funksiyaları və təyinatı

25. Windows əməliyyat sistemində İşçi stolun təsviri

26. Fayllar, növləri.  Fayllar və qovluqlarla iş

27. MS Word mətn redaktorunun əsas interfeys elementləri və vəzifələri

28. MS Word mətn redaktorunun Fayl bölməsinin tərkibi və təyinatı

29. MS Word mətn redaktorunun Home bölməsinin tərkibi və təyinatı

30. MS Word mətn redaktorunun İnsert bölməsinin tərkibi və təyinatı

31. MS Word mətn redaktorunun Page Layout bölməsinin tərkibi və təyinatı

32. MS Word mətn redaktorunun References bölməsinin tərkibi və təyinatı

33. MS Word mətn redaktorunun Mailings bölməsinin tərkibi və təyinatı

34. MS Word mətn redaktorunun Review bölməsinin tərkibi və təyinatı

35. MS Word mətn redaktorunda mətn sənədlərin tərtibatı qaydası

36. MS Word mətn redaktorunda mətn sənədlərinin çap olunması rejimləri

37. MS Word mətn redaktorunda cədvəllərin tərtibatı və redaktəsi

38. MS Word mətn redaktorunda kolontitulların (sərlövhələrin) yaradılması

39. MS Word mətn redaktorunda başqa mətn və şəkillərin sənədə əlavə edilməsi

40. MS Excel cədvəl redaktorunun əsas interfeys elementləri və vəzifələri

41. MS Excel cədvəl redaktorunun Formulas bölməsinin tərkibi və təyinatı

42. MS Excel cədvəl redaktorunun Data bölməsinin tərkibi və təyinatı

43. MS Excel cədvəl redaktorunda İşçi vərəqlərin yaradılması, məlumatın bir işşçi vərəqdən digərinə köçürülməsi

44. MS Excel cədvəl redaktorunda işçi vərəqlərin çap olunması prosesi

45. Nisbi və mütləq ünvanlar, onlara aid nümunələr, başqa vərəqə və ya kitaba müraciət

46. MS Excel cədvəl redaktorunda cədvəl və diaqramların tərtibatı

47. MS PowerPoint proqramının əsas interfeys elementləri və vəzifələri

48. MS PowerPoint proqramının Transitions və Animation bölmələrinin tərkibi və təyinatı

49. MS PowerPoint proqramının Design  bölmələrinin tərkibi və təyinatı

50. MS PowerPoint proqramının Slide Show bölmələrinin tərkibi və təyinatı

51. MS PowerPoint proqramında təqdimatların tərtibatı

52. MS PowerPoint proqramında slaydlara mətn, qrafik, audio və video informasiyaların əlavə edilməsi

53. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri haqqında ümumi məlumat

54. Verilənlər bazasının modellərinin təsviri

55. MS Access verilənlər bazasının əsas interfeys elementləri və vəzifələri

56. MS Access verilənlər bazasının Field  bölməsinin tərkibi və təyinatı

57. MS Access verilənlər bazasının External Data və Database tools bölmələrinin tərkibi və təyinatı

58. MS Access verilənlər bazasının Create bölməsinin tərkibi və təyinatı

59. MS Access verilənlər bazasında sadə cədvəllərin tərtibatı qaydası  

60. MS Access verilənlər bazasında hesabatların tərtibatı qaydası  

61. MS Access verilənlər bazasında formaların  tərtibatı qaydası  

62. MS Access verilənlər bazasında sorğuların təşkili qaydası

63. MS Access verilənlər bazasında verilənlərin tipləri və vəzifələri

64. Kompüter qrafikasının növləri və onların təsviri

65. Rastr və vektor qafikalarının üstün və çatışmayan cəhətləri

66. Kompüter şəbəkələrinin təyinatı və təsnifatı

67. Lokal şəbəkələr haqqında ümumi məlumat. Lokal şəbəkələrin topologiyaları

68. İNTERNET qlobal kompüter şəbəkəsinin tarixi

69. İNTERNET-ə qoşulma qaydaları

70. İNTERNET-də ünvanlaşdırma haqqında məlumat

71. TCP/IP protokolları haqqında ümumi məlumat

72. İNTERNET-in xidmət növləri və onların təyinatı

73. www, e-mail xidmətlərindən istifadə

74. İnternet brauzerləri haqqında məlumat

75. Elektron Hökumət haqqında ümumi məlumat

76. Elektron rəqəmli imzanın xüsusiyyətləri

77. Kriptoqrafiya anlayışı haqqında məlumat, şifrələmə metodu

78. Arxiv proqramlarının təyinatı və təsnifatı. Faylların arxivləşdirilməsi

79. Virusların növləri və antivirus proqramlarının təyinatı və təsnifatı

80. WinRar və WinZip proqramları haqqında ümumi məlumat

Əlavələr

1. Alqoritmin qurulmasına aid misallar

2. Bir say sistemindən digər say sisteminə keçidlərlə bağlı misallar

3. İnformasiyanın ölçü vahidlərinə aid misallar

4. İnformasiyanın həcminin ölçülməsinə aid misallar

5. İnformasiyanın ötürülmə sürətinə aid misallar

6. İnternetdə axtarışların aparılması

7. Mətnin formatlaşdırılmasına aid misallar

8. Cədvəllərlə işə aid misallar

 

Digər elanlar

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olunmaq üçün ixtisas fənnindən imtahanın vaxtı dəyişdirilmişdir

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olunmaq üçün ixtisasdan imtahana buraxılan iddiaçıların siyahısı

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL OLMAQ ÜÇÜN MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK EDƏN İDDİAÇILARIN İXTİSAS FƏNNİNDƏN KEÇİRİLƏCƏK İMTAHANLARIN FAKÜLTƏLƏR ÜZRƏ GÜNLƏRİ

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL OLMAQ ÜÇÜN 12.02.2020-Cİ İL TARİXİNDƏ SAAT 10.OO-A TƏYİN OLUNMUŞ FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN İMTAHANIN VAXTI DƏYİŞDİRİLƏRƏK 14.00-A KEÇİRİLMİŞDİR!

11.02.2020-ci il tarixində saat 14:00-da

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL OLMAQ ÜÇÜN FƏLSƏFƏ IMTAHANINA BURAXILAN IDDIAÇILARIN NƏZƏRINƏ!

12. 02.2020-ci il tarixində saat 10:00-da

11.02.2020-ci il tarixində saat 10:00-da

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL OLMAQ ÜÇÜN BDU-DA SƏNƏD TƏQDİM ETMİŞ İDDİAÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA (DİSSERTANTURAYA) QƏBUL OLMAQ İSTƏYƏN İDDİAÇILAR ÜÇÜN XARİCİ DİL SEÇİMİ TƏLƏBLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT

2019-CU İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL OLMAQ İSTƏYƏN İDDİAÇILAR ÜÇÜN FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN PROQRAM VƏ SUALLAR

2019-CU İL ÜÇÜN BDU DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR

2019-CU İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA (DİSSERTANTURAYA) QƏBUL OLMAQ İSTƏYƏN İDDİAÇILARIN NƏZƏRİNƏ

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində Doktorantlar və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika Elmi Konfransı keçiriləcəkdir.

HUMANİTAR  FAKÜLTƏLƏRİN  DOKTORANT  VƏ  GƏNG TƏDQİQATÇILARININ  NƏZƏRİNƏ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ SEMİNAR-TƏLİM KEÇİRİLƏCƏK

Doktorantlar və gənc tədqiqatçıların nəzərinə!

2019/2020-ci tədris ili üçün Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə boş qalan yerlərə qəbul

olan bakalavrların sənəd qəbulu

ELAN edilir.

“Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin və “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə AR Prezidentinin Fərmanı

2019/2020-ci tədris ili üçün Magistratura səviyyəsinə qəbul olan

bakalavrların sənəd qəbulu

ELAN edilir.

Bakı Dövlət Universitetində magistratura səviyyəsində magistr dissertasiyalarının müdafiəsinə start verildi

Doktorant və dissertantların nəzərinə!

Əcnəbi doktorantların nəzərinə!

Elm gününə həsr olunmuş “Açıq qapı”

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı Akademiyasının təlim kurslarında iştirak

Əyani doktorantların DƏRS  CƏDVƏLİ

SDU-da Magistrantların elmi konfransı keçiriləcək

Dəyirmi masa keçiriləcək

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş doktorant və gənc tədqiqatçıların XXII respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul olmaq istəyən iddiaçıların nəzərinə!