Bakı Dövlət Universiteti 2023- cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul nəticələri

Bakı Dövlət Universiteti 2023- cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul nəticələri

 

sN

SOYAD

AD

ATA ADI

TƏHSİL FORMASI

İXTİSASLAŞMA

 

 1.  

Həsənzadə

Səmra

Namiq qızı

Əyani

Dil nəzəriyyəsi

Dövlət sifarişi

 1.  

Hacızadə

Günay

Nüsrət qızı

Əyani

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik

Dövlət sifarişi

 1.  

Mirzəli

Məleykə

Azər qızı

Qiyabi

Türk dilləri

Dövlət sifarişi

 1.  

Əfəndiyeva

Ülkər

Zakir qızı

Əyani

Türk dilləri

Dövlət sifarişi

 1.  

Əhmədova

İlahə

Şahin qızı

Qiyabi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Dövlət sifarişi

 1.  

Rəcəbova

Nazlı

Rəcəb qızı

Əyani

Jurnalistika

Dövlət sifarişi

 1.  

İsmayılova

Sona

Taryel qızı

Əyani

Dünya ədəbiyyatı

Dövlət sifarişi

 1.  

Səfərzadə

İlahə

Rəşad qızı

Əyani

Azərbaycan ədəbiyyatı

Dövlət sifarişi

 1.  

Talıbova

Zənurə

Ziyaddin qızı

Qiyabi

Jurnalistika

Dövlət sifarişi

 1.  

Bəxtiyarlı

Elvin

Rameş oğlu

Əyani

Elektronika

Dövlət sifarişi

 1.  

Balayeva

Lamiyə

Azər qızı

Əyani

Yarımkeçiricilər fizikası

Dövlət sifarişi

 1.  

Dəmirov

Rağib

Yavər oğlu

Əyani

Bərk cisimlər fizikası

Dövlət sifarişi

 1.  

Bağırov

Məhəmməd Bağır

Əflatun oğlu

Əyani

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

Dövlət sifarişi

 1.  

Rəsulova

Aidə

Rövşən qızı

Qiyabi

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

Dövlət sifarişi

 1.  

Sadiqli

Vüqar

Anar oğlu

Əyani

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

Dövlət sifarişi

 1.  

Əliyeva

Nəzrin

Əmir qızı

Əyani

Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

Dövlət sifarişi

 1.  

Babayeva

Pərvanə

Bayram qızı

Qiyabi

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

Dövlət sifarişi

 1.  

Xəlilov

Kamran

İsa oğlu

Əyani

Cinayət prosesi

Dövlət sifarişi

 1.  

Mürşüdov

Rəşad

Ramil oğlu

Qiyabi

Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ

Dövlət sifarişi

 1.  

Məmmədli

Lalə

Firdovsi qızı

Qiyabi

İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ

Dövlət sifarişi

 1.  

Allahverdiyev

Hüseyn

Nazim oğlu

Əyani

İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ

Dövlət sifarişi

 1.  

Xəlilov

Əli

İlham oğlu

Əyani

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

Dövlət sifarişi

 1.  

Eminli

Nərmin

Məzahir qızı

Əyani

Mülki hüquq: sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

Dövlət sifarişi

 1.  

Məmmədova

Ülviyyə

Mübariz qızı

Qiyabi

Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları

Dövlət sifarişi

 1.  

Rüstəmli

Zübeydə

Yusif qızı

Qiyabi

Cinayət prosesi

Dövlət sifarişi

 1.  

Quliyeva

Nigar

Eldar qızı

Qiyabi

Mülki proses

Dövlət sifarişi

 1.  

Həsənov

Nicat

Rafael oğlu

Əyani

Əmək hüququ; sosial təminat hüququ

Dövlət sifarişi

 1.  

Cəlilova

Sayalı

Sahəd qızı

Əyani

Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası

Dövlət sifarişi

 1.  

Mikayılova

Aygül

Eldar qızı

Qiyabi

İqtisadi coğrafiya

Dövlət sifarişi

 1.  

Əliyeva

Səbinə

Elman qızı

Qiyabi

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya

Dövlət sifarişi

 1.  

Məmmədzadə

Nigar

Ərəstun qızı

Əyani

Ədədi analiz

Dövlət sifarişi

 1.  

Əsədullayev

Yusif

Kərim oğlu

Qiyabi

Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq                                                      

 

Dövlət sifarişi

 1.  

Hacıyeva

Elmira

Əli qızı

Əyani

Mədəni antropologiya

Dövlət sifarişi

 1.  

Qasımova

Ağca

Bayram qızı

Əyani

Biotexnologiya

Dövlət sifarişi

 1.  

Kərəmova

Nazilə

Mübariz qızı

Qiyabi

Genetika

Dövlət sifarişi

 1.  

Əlizadə

Şəms

Nizami qızı

Qiyabi

Ekologiya (elm sahələri üzrə)

Dövlət sifarişi

 1.  

Quliyeva

Əfsanə

Ələddin qızı

Qiyabi

Botanika

Dövlət sifarişi

 1.  

İbrahimli

Elvin

Rövşən oğlu

Əyani

Nanokimya və nanomateriallar

Dövlət sifarişi

 1.  

Cabbarlı

İlham

Siracəddin

Əyani

Dünya iqtisadiyyatı

Dövlət sifarişi

 1.  

İsmayılova

Fidan

Əjdər qızı

Qiyabi

Dünya iqtisadiyyatı

Dövlət sifarişi

 1.  

İsmayılov

Abbas

Rüstəm oğlu

Qiyabi

Ekonometriya;iqtisadi statistika

Dövlət sifarişi

 1.  

Balayeva

Xəyalə

İxtiyar qızı

Əyani

Sahə iqtisadiyyatı

Dövlət sifarişi

 1.  

Süleymanova

Nuridə

Fərahim qızı

Əyani

Ölkələr tarixi

Dövlət sifarişi

 1.  

Məmmədli

Balamirzə

Aydın oğlu

Əyani

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları   

Dövlət sifarişi

 1.  

Ağalarova

Ramila

Ramiz qızı

Qiyabi

Vətən tarixi

Dövlət sifarişi

 1.  

Məmmədova

Qumru

Mahir qızı

Əyani

Ümumi tarix

Dövlət sifarişi

 1.  

Babazadə

Əli

Siyab oğlu

Əyani

Vətən tarixi

Dövlət sifarişi

 1.  

Həsənova

Səbinə

Rasim qızı

Qiyabi

Ölkələr tarixi

Dövlət sifarişi

 1.  

Şadiyeva

Aytac

Şixəli qızı

Qiyabi

Ümumi tarix

Dövlət sifarişi

 1.  

Məmmədli

Ülfər

Əlirza qızı

Qiyabi

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Dövlət sifarişi

 1.  

Orucova

Həvva

Namiq qızı

Qiyabi

Beynəlxalq münasibətlər

Dövlət sifarişi

 1.  

Ələkbərov

Xalid

Emin oğlu

Əyani

Beynəlxalq münasibətlər

Dövlət sifarişi

 1. F

Əliyeva

Fidan

Vilayət qızı

Qiyabi

Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər

Dövlət sifarişi

 1.  

Eyvazov

Alı

Gümrah oğlu

Əyani

Siyasi institutlar və sistemlər

Dövlət sifarişi

 1.  

Vəliyeva

Dəniz

Fikrət qızı

Qiyabi

Siyasi nəzəriyyə

Dövlət sifarişi

 1.  

Fərəcova

Sona

Samir qızı

Qiyabi

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

Dövlət sifarişi

 1.  

Yusifzadə

Zöhrə

Azər

Qiyabi

Fəlsəfə tarixi

Dövlət sifarişi

 1.  

Məmmədova

Sənubər

Rafiq qızı

Qiyabi

Şəxsiyyətin psixologiyası

Dövlət sifarişi

 1.  

Əliyeva

Əminə

Ruhulla qızı

Qiyabi

Klinik (tibbi) psixologiya

Dövlət sifarişi

 1.  

Abdullayeva

Zümrüd

Çingiz qızı

Qiyabi

Geriatrik psixologiya

Dövlət sifarişi

 1.  

Allahverdiyeva

Ülkər

Yaşar qızı

Qiyabi

Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

Dövlət sifarişi

 1.  

Əmirxanzadə

Günel

Əmirxan qızı

Qiyabi

Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi 

Dövlət sifarişi

 1.  

Təhməzova

Şölə

Asif qızı

Qiyabi

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

Dövlət sifarişi

 1.  

Həsənli

Nərmin

Rizvan qızı

Qiyabi

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

Dövlət sifarişi

 1.  

Əzizova

Həmidə

Müşfiq qızı

Qiyabi

Sosial iş

Dövlət sifarişi

 1.  

Yunuslu

Tahir

Ələs oğlu

Dissertantlıq yolu ilə

Ekologiya (elm sahələri üzrə)

Müəssisə hesabına

 1.  

Cəfərova

Məryəm

Hüseyn qızı

Dissertantlıq yolu ilə

Diferensial tənliklər

Müəssisə hesabına

 

2023-cü il elmlər doktoru proqramı üzrə

qəbul olmuş iddiaçılar

Ad, soyad, ata adı

İxtisasın şifri və adı

Təhsil forması

 

 1.  

Əsədov Tofiq Babulla o.

1202.01- “Analiz və funksional analiz”

qiyabi

Dövlət sifarişi

 1.  

Cəbi Gülşən Zabit q.

5607.01- “Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ”

qiyabi

Dövlət sifarişi

 1.  

Əliyeva Əsmər Əlimusa q.

5614.01- “İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ”

qiyabi

Dövlət sifarişi

 1.  

Quliyeva Sevinc Yəhya q.

6107.01-“Ümumi psixologiya”

qiyabi

Dövlət sifarişi

 1.  

Hacıyeva Şəhla Nəbi q.

2206.01- “Molekulyar fizika”

dissertant

Müəssisə hesabına

 1.  

Nəcəfli Möhübbət Hümbət o.

2409.01- “Genetika”

dissertant

Müəssisə hesabına

 1.  

Rzayev Nəsimi Adil o.

5503.01- “Ölkələr tarixi

dissertant

Ödənişli öz hesabına

 

PS.  Qəbul olmuş adları yuxarıda qeyd olunan doktorant və dissertantlar 2023 cü il 05 oktyabr tarixinədək Bakı Dövlət Universiteti ilə fərdi müqavilə bağlamalıdır. Əlaqədar olaraq BDU -nun  doktorantura şöbəsinə yaxınlaşmağınız xahiş olunur: Əsas bina 210.

 

Digər elanlar

Doktoranturaya qəbul üzrə Fəlsəfə fənn imtahan sualları 

BDU-nun doktorant və dissertantları Gənclər Fondunun qrant müsabiqəsinin qalibi olublar

Bakı Dövlət Universiteti  2024-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul elan edir

Bakı Dövlət Universiteti  2024-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul prosesi üçün təlimat və tələb olunan sənədlər

Bakı Dövlət Universitetinin bir qisim doktorant və dissertantlarının növbəti attestasiyası keçiriləcəkdir.

BDU -da "İlin gənc alimi" müsabiqəsi

Növbəti fəlsəfə doktoru imtahanları

Bakı Dövlət Universitetinin Doktorant və dissertantlarının növbəti attestasiyası keçirilir

22 dekabr 2023 -cü il tarixində İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahanlarında iştirak edəcək doktorant və dissertantların siyahısı

Doktorantlarımızın uğurları

15 dekabr 2023 -cü il tarixində İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahanlarında iştirak edəcək doktorant və dissertantların siyahısı

15 noyabr 2023 -cü il tarixində İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahanlarında iştirak edəcək doktorant və dissertantların siyahısı

İxtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorluq imtahan verəcək doktorant və dissertantların siyahısı (07 noyabr 2023) 

Əyani təhsil alan doktorantların nəzərinə

2023-cü il  noyabr -dekabr aylarında ixtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru imtahanları keçiriləcəkdir

 

2023-cü il üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə “Fəlsəfə” fənnindən qəbul imtahanında iştirak edərək müvəffəq qiymət almış və ixtisas üzrə qəbul imtahanına buraxılan iddiaçıların siyahısı, ixtisas üzrə qəbul imtahanının keçiriləcəyi yer, tarix və imtahanın başlanma vaxtı 

05-06 SENTYABR 2023-CÜ İL TARİXLƏRİNDƏ FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANI KEÇİRİLƏCƏK

2023-cü il üçün Fəlsəfə fənnindən doktoranturaya qəbul imtahanında iştirak edəcək namizədlərin nəzərinə

“GƏNCLƏRDƏ DEPRESSİYANIN YARANMASI SƏBƏBLƏRİ VƏ ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI” MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLƏCƏK

2023-cü il 14 iyun tarixində ixtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru imtahanlarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur

 

2023-cü il 24 may tarixində “2019-2023 Dövlət Proqramı”nın iştirakçısı Sadıxzadə Əbülfəz Əli oğlunun onlayn seminarı keçiriləcək

DİM iddiaçıların xarici dil üzrə, həmçinin əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçıların Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında iştirak etmələri üçün qeydiyyat elan edir

2023-CÜ İL ÜÇÜN FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL OLMAQ İSTƏYƏN İDDİAÇILAR ÜÇÜN FƏLSƏFƏ FƏNNİNDƏN PROQRAM VƏ SUALLAR

2023-cü il 04 iyul tarixində Jurnalistika fakültəsində Respublika elmi-praktik konfransı keçiriləcək

2023-cü il 11 aprel tarixində doktorant Orxan Güləhmədovun elmi seminarı keçiriləcək

2023-cü il 06 aprel tarixində BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərviz Kazimi elmi seminarda məruzə edəcəkdir

Bakı Dövlət Universiteti 2023-cü il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul elan edir

2023-cü il 10 aprel tarixində ixtisas fənlərindən fəlsəfə doktoru imtahanı keçiriləcək

04 aprel 2023-cü il tarixində Fizika fakültəsində elmi seminar keçiriləcək

2023-cü il 14 mart tarixində Elmi Kitabxananın təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumunun (Az.KİK) yaranmasının 20 illiyinə həsr olunmuş “ELEKTRON İNFORMASİYA RESURSLARINA ƏLÇATANLIĞIN TƏMİN OLUNMASI” mövzusunda seminar-treyninq keçiriləcək